bishoujo game dating sim - Incesti vds

"Žrtve nasilja još se plaše da prijave slučaj, jer nisu sigurne da li i od koga mogu da očekuju pomoć.

Centar za socijalni rad može da pokrene postupak protiv nasilnika, žrtvi može da omogući policijsku zaštitu, pravnu pomoć, takođe žrtva može da dobije jednokratnu novčanu pomoć ili da bude smeštena u sigurnu kuću radi dalje bezbednosti. S obzirom na to da je nasilje sve češće, neophodno je da ima više skloništa gde bismo mogli da smestimo žrtve", rekla je rukovodilac Centra za socijalni rad na Voždovcu Mirjana Veljović.

goerge hotmail com - Incesti vds

Osim dece, žrtve seksualnog zlostavljanja u porodici često su i žene. godine Zakonom o krivičnom postupku definisano kao krivično delo, žene se, prema podacima MUP-a, veoma teško odlučuju da prijave zlostavljača, a ako to i urade, najčešće povuku prijavu.

Kako izgleda situacija u kojoj žrtva odlučuje da trpi, ilustruje svedočanstvo jedne učesnice ženskog foruma Jednom sam već zvala policiju, ali on ima vezu i izašao je posle 11 sati.

"Tek kad sam joj se zaklela da joj se ništa neće desiti i obećala joj lutku, rekla je da joj je to uradio tata", ispričala je majka devojčice.

Ovaj slučaj je ilustrativan jer se radilo o porodici koja je ekonomski potpuno zavisila od oca nasilnika.

Prema podacima Viktimološkog društva Srbije (VDS), svaka treća žena u Srbiji je žrtva fizičkog nasilja u porodici, dok je svaka druga žrtva psihičkog nasilja, a svaka četvrta je bar jednom u životu bila izložena fizičkom nasilju u porodici.

Last modified 14-Oct-2018 00:07